Majątek

ubezpieczenia

Ubezpieczenia majątkowe - zabezpieczenie twojego najcenniejszego majątku od zdarzeń losowych

 Z naszą pomocą Państwo wszystko, począwszy od domu i mieszkania i skończywszy na skutkach nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych. Powodów do ubezpieczania się jest mnóstwo, natomiast ciągle poszerzający się zakres naszych usług oraz kompetencji z całą pewnością, każdego dnia przyczynia się do poprawy i tak już znakomitego standardu świadczonych przez nas usług.

 

Natomiast nie ma wątpliwości, że każde nasze działanie kierowane jest w trosce o dobro klienta. Z kolei mając równocześnie świadomość tego, że rynek ubezpieczeniowy co chwilę zmienia się i to w dość dynamicznym tempie, jesteśmy w pełni przygotowani na to, że pośrednictwo ubezpieczeniowe to nie tylko czynności, które są związane z zawieraniem umów dotyczących ubezpieczenia. Dlatego też kompleks naszych usług obejmuje już teraz wszelkie czynności zarówno faktyczne, jak i prawne, wdrążając przy okazji szereg innowacyjnych pomysłów i rozwiązań.

Mienie ruchome i stałe elementy mieszkania lub domu objęte są dodatkowo ochroną od szkód powstałych wskutek:

 • kradzieży z włamaniem
 • rozboju

Za dodatkową składkę ubezpieczysz:

 • mienie od wandalizmu
 • koszty wynajmu lokalu zastępczego
 • zewnętrzne i wewnętrzne stłuczenia oszklenia (szyby okienne, drzwiowe, lustra, elementy szklane w meblach itp.)

Umowę ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych zawiera się na okres do 1 roku

 

Dom w budowie

Ubezpieczenie domu w budowie zapewni doskonałą ochronę mienia podczas prowadzenia prac budowlanych.

Ubezpieczymy:

 • domy jednorodzinne wraz ze stałymi elementami,
 • garaże wolno stojące, budynki gospodarcze, obiekty małej architektury, obecne na terenie tej samej nieruchomości, na której stoi ubezpieczony dom,
 • mienie ruchome.

Domy jednorodzinne oraz ich stałe elementy są objęte ochroną ubezpieczeniową od szkód powstałych na skutek:

 • pożaru,
 • uderzenia pioruna,
 • wybuchu,
 • zalania,
 • huraganu,
 • powodzi,
 • spływu wód,
 • gradu,
 • osunięcia i zapadnięcia się ziemi,
 • lawiny,
 • katastrofy budowlanej.

Ubezpieczenia firm

Specjalnie dla firm proponujemy:

 • Odpowiedzialność Cywilna z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej za szkody wyrządzone osobom trzecim.
 • odpowiedzialność kontraktowa za szkody wynikłe z nienależytego wykonania usługi
 • kompleksowe ubezpieczenie - cały majątek firmy ubezpieczasz w jednym pakiecie
 • OC przewoźnika drogowego
 • ubezpieczenie mienia firmy od kradzieży oraz od ognia i innych zdarzeń losowych
 • ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia
 • ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności
 • ubezpieczenie zepsucia towarów wskutek rozmrożenia
 • ubezpieczenie od utraty zysku
 • ubezpieczenie floty pojazdów (OC, AC, NNW, Assistance)
 • gwarancje ubezpieczeniowe
 • ubezpieczenia dla pracowników - grupowe
 • NNW pracowników

W ramach ubezpieczenia:

 • pokryjemy koszty, powstałe w wyniku akcji ratowniczej, gaśniczej, wyburzania lub odgruzowania
 • zwrócimy również koszt montażu rusztowań lub ustawienia drabin przy wstawianiu na przykład stłuczonej szyby okiennej,
 • pokryjemy koszty za zniszczenia powstałe w skutek nieudanej próby włamania.

Dodatkowe zniżki:

 • do 25% zniżki przy zakupie ubezpieczenia komunikacyjnego,
 • bezszkodową kontynuację ubezpieczenia (do 20%),
 • dodatkowe zabezpieczenia takie jak alarm czy monitoring (do 50%),

Dom letniskowy

Dom letniskowy to czasowo zamieszkiwany budynek, służący do celów rekreacyjnych

Ubezpieczenie obejmuje stałe elementy i mienie ruchome domu letniskowego od zdarzeń losowych:

 • pożaru,
 • uderzenia pioruna,
 • wybuchu,
 • upadku statku powietrznego,
 • huraganu,
 • powodzi,
 • gradu,
 • osunięcia lub zapadania się ziemi,
 • lawiny,
 • zalania,

Ubezpieczenie umożliwia również ochronę mienia od szkód powstałych na skutek:

 • kradzieży z włamaniem,
 • rozboju